İmalat sektörü pandemi sonrası en kötü dönemi geçirdi

Investing.com – 5 aydır daralma bölgesinde olan imalat PMI, Mayıs 2020’den sonraki en düşük seviyeye geriledi. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Haziran ayında 48,1 olarak ölçülen manşet PMI Temmuz’da 46,9’a geriledi.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) aylık olarak hazırladığı ve imalat sektöründeki güncel durumu gösteren PMI raporuna göre, son 15 aylık dönemde ilk kez 10 sektörün tamamında üretim yavaşladı. Benzer şekilde 10 sektörün 9’unda yeni siparişler yavaşlama gösterdi. Dış talep tarafında ise kısmen daha olumlu bir tablo gözlendi ve 3 sektörde yeni ihracat siparişleri artış kaydetti.

Temmuz’daki yavaşlama genel bir talep yetersizliğinden kaynaklanırken belirsiz piyasa koşulları ve devam eden fiyat baskıları bu sorunu derinleştirdi. Hem üretim hem de yeni siparişlerde temmuzda Covid-19 salgınının ilk dalgasından bu yana en belirgin ivme kaybı gözlendi.

Girdi maliyetleri enflasyonu yüksek kalmaya devam etse de sektörlerin çoğunda fiyat artış hızı Haziran ayı ile kıyaslandığında düşük seyretti. Girdi fiyatlarındaki en belirgin yükseliş metalik olmayan mineral ürünler sektöründe gerçekleşirken en yavaş artış ise ana metal sanayiinde kaydedildi.

Yazar: Necdet Erginsoy