İhracatın ithalatı karşılama oranı rekor düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor

Investing.com – Dış ticaret haddi rekor düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

İhracat ve ithalat arasındaki fark olarak hesaplanan dış ticaret haddi, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre 15,6 puan azalarak 76 seviyesine geriledi. Ocak’ta 72,8 ile rekor düşük seviyeye gerileyen dış ticaret haddindeki düşük seyir yılın ikinci çeyreğinde de devam etti.

İhracatta miktar ve değer nasıl değişim gösterdi?

İhraç edilen malların değerinde 2021’in ikinci çeyreğine göre%12,4 oranında artış oldu.

Aylık bazda ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değer %12 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %18,2, yakıtlarda %89,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,1 arttı.

Miktarda ise geçen yılın aynı çeyreğine göre %6,4 oranında artış gözlendi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %23,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %18,6, yakıtlarda %15,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,2 arttı.

İthalatta değer artışı dikkat çekti

İthal edilen malların miktarı geçen yıla göre Haziran’da %3,6 oranında artarken değeri ise %34,9 oranında artış gösterdi. Bu yükselişte kur etkisi kendini açıkça gösteriyor.

Dış ticaret haddi nedir?

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Haziran’da 76 oldu. Bu seviye 2021 yılı Haziran ayında 91,6 idi. Dış ticaret haddindeki azalma ihracat değerinin ithalatın altında kaldığını gösterir.

Yazar: Necdet Erginsoy